Domek

Domek je zastavěná plocha o velikosti 122 m2. Představit si pod tím můžete klasický domek vesnického typu se sedlovou střechou, která má hambálkovou konstrukci. Stropní konstrukce je trámová a lze zde zrealizovat i podlahy s půdní vestavbou. Střešní krytina je plechová od výrobce Satjam v odstínu antracitu.
Vzhledem k velikosti je domek ideální pro rodinu se dvěma dětmi, a navíc je zde také výborný poměr mezi cenou a využitím. Navíc poskytujeme objektové slevy udané výrobcem zdících materiálů a individuální objektové slevy. Veškeré financování staveb zajišťujeme společně se společností Českomoravská hypoteční a.s., a to za velmi výhodných podmínek.

Proč právě Ytong?

Naše rodinné domy navrhujeme ze zdícího systému českého výrobce Xella s.r.o, z tvárnic Ytong. Tento zdící materiál má výborné vlastnosti, a to zejména pokud jde o pevnost v tlaku ze všech stran. Díky této pevnosti je také velmi vhodným materiálem k vedení instalací. Navíc zabraňuje prostupu tepla z prostoru objektu ven. Tím pádem není třeba provádět kontaktní zateplování a jádrové omítnutí zdí, které se dělá kvůli velkým rozměrovým odchylkám u jiných zdících materiálů. Toto všechno vede ke snížení nákladů na stavbu.

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic Ytong 300, které bezpečně přenese tlaky vyvolané stropní nebo střešní konstrukcí.
Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z tvárnic Ytong 150, které vynikají svou pevností a výborným akustickým útlumem, což zajišťuje výbornou akustickou neprůzvučnost mezi jednotlivými místnostmi.

Domek jsme promysleli do detailu

Okenní a dveřní prvky z německých okenních profilů SALAMANDER BLUE EVOLUTION (trojsklo, 3 těsnění, s šestikomorovým profilem) jsou odolné vůči vlivům počasí, výfukovým plynům i neabrazivním čistícím prostředkům. Navíc jsou nejen registrované v programu ZELENÁ ÚSPORÁM, ale také mají certifikaci RAL a CE, ISO – 9001 a podléhají pravidelným dohledům kvality.

Pokud byste chtěli také komínové těleso pro odvod spalin, ani to pro nás není problém. Komínové tělesa a spalinové cesty provádíme dle ČSN EN 734201 a s ohledem na omezení tvorby rosného bodu a kondenzátu na stěnách keramických a šamotových vložek. Komíny stavíme vždy s jedním průduchem pro odvod spalin a půl průduchem pro přívod vzdušného kyslíku přímo ke spotřebiči, který je potřebný ke spalování a zachování tahových poměrů komínu. Vyvedením šachtice pro přívod vzdušného kyslíku do nadstřešní části v budoucnu ocení revizní technik spalinových cest, který bude mít usnadněnu pravidelnou, povinnou revizní kontrolu. Tu bude schopen provést díky výlezovému oknu na střeše domu.

 

Formality s úřady nechte na nás

Ke všem stavbám dodáváme dokumentaci, která obsahuje veškeré náležitosti potřebné k vydání souhlasných stanovisek všech orgánů, které se vyjadřují ke stavebnímu záměru. Dokumentace k našim čtyřem typům rodinných domů je součástí ceny hrubé stavby stejně jako vyřízení všech potřebných náležitostí k zahájení stavby.

Poradenství Zdarma
Cenová nabídka Zdarma
Projektová dokumentace Zdarma
Vyřízení stavebního povolení Zdarma
Podkladová, roznášecí deska 1 024 000,-
Transport a čerpání betonové směsi Zdarma
Přípojka kanalizace V ceně podkladové desky
Přípojka vody V ceně podkladové desky
Přípojka elektro V ceně podkladové desky
Přípojka pro první napojovací uzel
Založení stavby Zdarma
Hrubá stavba 1 562 000,-
Zdicí materiál V ceně hrubé stavby
Pozední věnec V1, V2 V ceně hrubé stavby
Komínové těleso se šamotovou vložkou pro plynná i tuhá paliva (včetně přívodu vzduchu, potřebného ke spalování) V ceně hrubé stavby
Hambálková střešní konstrukce, prostor obytné podkroví 255 000,-
Střešní krytina SATJAM ROOF, SATMAT 355 000,-
Okapy, fólie, střešní okno V ceně střechy
Okna SALAMANDER, ANTRACIT, BLUE EVOLUTION 138 000,-
Celkem za hrubou stavbu 3 334 000,-

Cena je uvedena bez DPH 15%.

Nemáte-li dostatek finančních prostředků, zajistíme financování stavby.

Ostatní typy rodinných domů: Dům kostka, Dům do L, Bungalov