Kanalizace

V rámci portfolia našich služeb zajišťujeme veškeré rekonstrukce a opravy kanalizačních přípojek a odpadních potrubí ve vaší nemovitosti. V případě, že dojde k havárii jsme schopni téměř ihned započít výkopové práce. Vnitřní kanalizace je soustavou potrubí, která je lokalizovaná v interiéru budovy. Kanalizace odvádí odpadní vodu skrz přípojku kanalizace z nemovitosti do veřejné kanalizace, popřípadě do čistírny odpadních vod, žumpy, nebo septiku. Vnitřní kanalizace je nedílnou součástí technického zařízení budovy. Realizujeme oddílnou, gravitační, tlakovou, případně podtlakovou vnitřní kanalizaci budov. Venkovní kanalizace je tvořena soustavou stokových sítí určenou pro veřejnost a kanalizačních přípojek.

Nalezení a zhodnocení závady na rozvodech kanalizačního potrubí v domě
Ruční a strojové čištění kanalizace, svodů, sifónů, toalet, vpustí, drtičů odpadů a jiné
Trasování včetně určení hloubky
Testování těsnosti kanalizací, jímek, nádrží
Dodání a následná montáž kanalizačních prvků

Pracujeme vždy se spolehlivými, a hlavně odolnými systémy při zhotovení přepravy odpadních vod z bytových prostor a rodinných domů do čističek. Prioritou je pro nás zabezpečení zdraví našich klientů, při zachování životního prostředí za přijatelné náklady. Navrhujeme rozvody odpadů v rodinných domech a spočítáme délku odpadů z výkresové dokumentace. Pokud potřebujete instalaci tlakové kanalizace, jímek, čerpacích stanic, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme si s venkovní kanalizací, vysvětlíme vám rozdíly mezi jednotlivými typy čerpadel a doporučíme to, které bude optimální právě pro vás. Našim klientům vypracujeme cenovou nabídku a pomůžeme vám s jejich instalací.

Instalujeme a pokládáme svody kanalizací nejen v nových, ale i starších objektech a parcelách. Instalujeme vodovodní odpady, okapy a svody dešťové vody. Neváhejte se na nás obrátit, v případě že nastane havárie. Akutní opravy kanalizací a domovních odpadů vyřešíme co nejrychleji to bude možné. Odpady nejen rekonstruujeme, ale zajišťujeme i jejich modernizaci a renovaci. Realizujeme přestavby a možná rozšíření stávajících odpadních systémů.

Fotogalerie