Dům Kostka

Dům Kostka patří mezi dvoupatrové domy, jejichž zastavěná plocha činí 90 m2. Stejně jako bungalov i kostka má svou terasu, na kterou se dostanete z obývacího pokoje s jídelnou. Střecha je pultová se střešní krytinou v podobě modifikovaného asfaltového pásu (podkladní Elastop PR3 a přírodní, pískovaný Polyelast 5) a celá konstrukce je tvořena příhradovými vazníky.
Kostka může být ideálním domovem pro větší rodinu. V celém domě můžete najít dvě nezávislé koupelny, toalety a v případě potřeby lze na druhém patře z jednoho pokoje zrealizovat kuchyň, díky čemuž lze dům pojmout jako dvougenerační. Protože je také možné vytvořit dva nezávislé vstupy tak, aby každé podlaží mělo svůj vlastní, můžete jej brát také jako dvě samostatné bytové jednotky. Strop mezi patry je volen jako samonosný, provedený z keramobetonových pot nosníků, se stropními vložkami Ytong a s proarmovanou nadbetonávkou.
Vše je navrženo tak, abyste si vybrali rodinný dům dle svých požadavků a finančních možností. Poskytujeme objektové slevy udané výrobcem zdících materiálů a individuální objektové slevy. Veškeré financování staveb zajišťujeme společně se společností Českomoravská hypoteční a.s., a to za velmi výhodných podmínek.

 

Dům Kostka a jeho výhody

Jak již bylo řečeno, jednou z několika výhod je už samotný fakt, že kostku lze využít různými způsoby, ať už jako dům pro velkou rodinu, dvougenerační dům nebo dva samostatné byty. Další výhoda se týká finanční stránky – díky tomu, že potřebujete menší plochu na stavbu, ušetříte na pozemku a nejen to. Stavební konstrukce, základová deska i střecha mají poloviční rozměry než jednopatrové domy, tudíž i poloviční cenu.

Proč právě Ytong?

Naše rodinné domy navrhujeme ze zdícího systému českého výrobce Xella s.r.o, z tvárnic Ytong. Tento zdící materiál má výborné vlastnosti, a to zejména pokud jde o pevnost v tlaku ze všech stran. Díky této pevnosti je také velmi vhodným materiálem k vedení instalací. Navíc zabraňuje prostupu tepla z prostoru objektu ven. Tím pádem není třeba provádět kontaktní zateplování a jádrové omítnutí zdí, které se dělá kvůli velkým rozměrovým odchylkám u jiných zdících materiálů. Toto všechno vede ke snížení nákladů na stavbu.

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic Ytong 300, které bezpečně přenese tlaky vyvolané stropní nebo střešní konstrukcí.
Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z tvárnic Ytong 150, které vynikají svou pevností a výborným akustickým útlumem, což zajišťuje výbornou akustickou neprůzvučnost mezi jednotlivými místnostmi.

Myslíme na každý detail

Pokud jde o okenní a dveřní prvky, ty jsou navrženy v barevném odstínu antracit a vyrobeny z německých okenních profilů SALAMANDER BLUE EVOLUTION (trojsklo, 3 těsnění, s šestikomorovým profilem). Jsou odolné vůči vlivům počasí, výfukovým plynům i neabrazivním čistícím prostředkům. Navíc jsou nejen registrované v programu ZELENÁ ÚSPORÁM, ale také mají certifikaci RAL a CE, ISO – 9001 a podléhají pravidelným dohledům kvality.

Pokud byste chtěli také komínové těleso pro odvod spalin, ani to pro nás není problém. Komínové tělesa a spalinové cesty provádíme dle ČSN EN 734201 a s ohledem na omezení tvorby rosného bodu a kondenzátu na stěnách keramických a šamotových vložek. Komíny stavíme vždy s jedním průduchem pro odvod spalin a půl průduchem pro přívod vzdušného kyslíku přímo ke spotřebiči, který je potřebný ke spalování a zachování tahových poměrů komínu. Vyvedením šachtice pro přívod vzdušného kyslíku do nadstřešní části v budoucnu ocení revizní technik spalinových cest, který bude mít usnadněnu povinnou revizní kontrolu. Tu bude schopen provést díky výlezovému oknu na střeše domu.

 

Formality s úřady nechte na nás

Ke všem stavbám dodáváme dokumentaci, která obsahuje veškeré náležitosti potřebné k vydání souhlasných stanovisek všech orgánů, které se vyjadřují ke stavebnímu záměru. Dokumentace k našim čtyřem typům rodinných domů je součástí ceny hrubé stavby stejně jako vyřízení všech potřebných náležitostí k zahájení stavby.

Poradenství Zdarma
Cenová nabídka Zdarma
Projektová dokumentace Zdarma
Vyřízení stavebního povolení Zdarma
Podkladová, roznášecí deska 739 000,-
Transport a čerpání betonové směsi Zdarma
Přípojka kanalizace V ceně podkladové desky
Přípojka vody V ceně podkladové desky
Přípojka elektro V ceně podkladové desky
Přípojka pro první napojovací uzel
Založení stavby Zdarma
Hrubá stavba 1 758 000,-
Zdicí materiál V ceně hrubé stavby
Pozední věnec V1 V ceně hrubé stavby
Komínové těleso se šamotovou vložkou pro plynná i tuhá paliva (včetně přívodu vzduchu, potřebného ke spalování) V ceně hrubé stavby
Vazníková střešní konstrukce 131 000,-
Střešní krytina ELASTOLEP, POLYELAST 5, přírodní 193 000,-
Okapy, fólie, střešní okno V ceně střechy
Balkonové okna HS PORTÁL, okna SALAMANDER, ANTRACIT, BLUE EVOLUTION 295 000,-
Celkem za hrubou stavbu 3 116 000,-

Cena je uvedena bez DPH 15%.

Nemáte-li dostatek finančních prostředků, zajistíme financování stavby.

Ostatní typy rodinných domů: Bungalov, Dům do L, Domek